Rolf terapie vs. Strukturální integrace

Rolfterapie, Rolfing®, Strukturální integrace jsou synonyma pro systém terapií, která se zabývá v základních 10 individuálních hodinách postupným uvolňováním těla, jeho rovnáním blíže gravitační vertikále.

Člověk se cítí (a je) v lepší kondici, psychické i fyzické pohodě, mizí zdravotní problémy typu bolestí zad, karpální tunely, haluxy, podpůrné tkáně – „vdovský hrb“, hruškovité boky, jablkovitá břicha…

Pokud si dokážete představit pocit, že je vaše tělo ladné, lehké, vyvážené, bez bolesti, ztuhlosti a chronického napětí, vyrovnané samo se sebou a se zemským gravitačním polem, potom pochopíte cíle strukturální integrace.

Ida P. Rolf, PhD.

Rolfterapie/Strukturální Integrace je vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy P. Rolfové a po její smrti v roce 1979 ještě velkého množství lidí, kteří pokračovali a pokračují v její práci. Mezi veřejností je tento systém tělesné manipulace znám pod názvem rolfterapie nebo „rolfing”. Strukturální integrace je původní název, který dala Dr. Rolf své celoživotní práci. Je vyučována různými školami po celém světě, mimo jinými „The Guild for Structural Integration“. K označení její metody a terapeutů, kteří ji praktikují, jsou používány názvy Rolfing® a Rolfer®. Jedná se o ochranné známky největší školy, které učí strukturální integraci – The Rolf Institute of Structural Integration®.

Základem Strukturální integrace je zkoumání vztahu lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje – gravitačního pole. Gravitační pole země je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého člověka. Také platí, že přiměřený pořádek je energeticky úspornější než nepořádek. Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí – musí se přizpůsobit – směrem dolů působící síle gravitace. Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory v měkkých tkáních. Postupem času dojde k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu, čímž dochází k ještě větší nevyváženosti – je to začarovaný kruh.

Smyslem Strukturální integrace je přivést tělo do přirozené rovnováhy přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace dosahuje tohoto stavu pomocí 10-ti cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé sítě spojovacích tkání těla (fasciální sítě).

Tento proces uvolňuje části těla – nohy, ruce, trup atd. – z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání a soulad s gravitačním polem Země.