Co jsou fascie?

Fascie obaluje všechny prvky lidského těla. Každý sval, každé svalové vlákno, každý orgán, mozek, oči mají vlastní ochranný fasciální obal.

Všechny tyto obaly jsou samy součástí většího obalu – povrchové fasciální vrstvy přímo pod kůží. Tato ucelená souvislá síť, od malíčku až k mozku, spojuje, ale zároveň i odděluje a ochraňuje všechny funkční jednotky těla. Tuto charakteristiku ucelenosti a souvislosti při pokrytí každého milimetru lidského těla sdílí fasciální síť pouze se dvěma dalšími systémy, oběhovým a nervovým systémem. Ani kosti, ani svaly nejsou takto souvislé.

Fascie je často zaměňována se svalem. Svaly a svalová vlákna jsou obalena fasciemi tak, jako je dužnina pomeranče obsažena v oddělitelných pórovitých stěnách.

 Tak, jako je možné získat z pomeranče šťávu a dužninu a přitom zachovat obal, který si udržuje svůj tvar, bylo by možné (přinejmenším teoreticky) odstranit „svalovou dužninu“ v těle od její fasciální obálky, přičemž by její vnější tvar zůstal relativně nedotčen. Sval je jednotka s vysokou schopností se smršťovat a reagovat, fascie má tyto schopnosti nižší – jakožto ochranná vrstva musí být stabilnější.