Jak Rolf terapie funguje?

Hlavní myšlenkou Rolf terapie je to, že poloha kosterního systému je určena délkou a napětím svalů a vaziva k němu připojených. Pro lepši vysvětlení nám může pomoci odpověď na otázku: „Co drží kempingový stan vzpřímeně?“ Většina z nás by odpověděla „stanové tyče“, ty však dodávají našemu stanu pouze tvar. Co skutečně drží stan vzpřímeně jsou stanové šňůry resp. jejich napětí. Tímto způsobem to funguje i s tělesnou stavbou. Nožní klenby, rotace končetin, poloha pánve, zakřivení páteře, poloha hlavy to vše je určeno napětím svalově-vazivového systému, který se upíná ke kosternímu.

Rolf terapeuté jsou školeni tyto vztahy vidět a vyřešit je. Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na vazivový systém klienta. Toto jim umožňuje uvolnit a znovu uspořádat celkovou tělesnou formu, zredukovat přilnavost vzájemně sousedících svalových partií a změnit kompenzační vzorce.

Výsledkem je nejen vyléčení bolestivých tělesných symptomů, ale hlavně zlepšení strukturálního uspořádání a podpory, umožňující minimální námahu při stání, sezení a pohybu. Pro Rolfingovou terapii je zdraví víc než jen absence bolesti…..

„Stát vzpřímeně znamená pracovat proti gravitační síle, a jestliže je tento vzdor vůči zemské přitažlivosti definován jako síla života, tak může být řečeno, že ti, kdo vynakládají nejméně úsilí na udržení vzpřímeného postoje, mají nejvíce potenciálu nasměrovat svoji životní energii k něčemu jinému…..”

Hlavní myšlenkou Rolf terapie je to, že poloha kosterního systému je určena délkou a napětím svalů a vaziva k němu připojených. Pro lepši vysvětlení nám může pomoci odpověď na otázku: „Co drží kempingový stan vzpřímeně?“ Většina z nás by odpověděla „stanové tyče“, ty však dodávají našemu stanu pouze tvar. Co skutečně drží stan vzpřímeně jsou stanové šňůry resp. jejich napětí. Tímto způsobem to funguje i s tělesnou stavbou. Nožní klenby, rotace končetin, poloha pánve, zakřivení páteře, poloha hlavy to vše je určeno napětím svalově-vazivového systému, který se upíná ke kosternímu.

Rolf terapeuté jsou školeni tyto vztahy vidět a vyřešit je. Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na vazivový systém klienta. Toto jim umožňuje uvolnit a znovu uspořádat celkovou tělesnou formu, zredukovat přilnavost vzájemně sousedících svalových partií a změnit kompenzační vzorce.

Výsledkem je nejen vyléčení bolestivých tělesných symptomů, ale hlavně zlepšení strukturálního uspořádání a podpory, umožňující minimální námahu při stání, sezení a pohybu. Pro Rolfingovou terapii je zdraví víc než jen absence bolesti…..

„Stát vzpřímeně znamená pracovat proti gravitační síle, a jestliže je tento vzdor vůči zemské přitažlivosti definován jako síla života, tak může být řečeno, že ti, kdo vynakládají nejméně úsilí na udržení vzpřímeného postoje, mají nejvíce potenciálu nasměrovat svoji životní energii k něčemu jinému…..”

z knihy Zen Imagery Exercise od Shizuto Masunanga