JARO A PROROSTLÍK ČÍNSKÝ

https://karmashop.cz/domu/242-062-zklidneni-zcerele-hladiny-jia-wei-xiao-yao-wan.html

Jaro je období, podle starých textů symbolizováno dětstvím, děti bývají všudypřítomné, neposedné a zvědavé. Fáze zimy odpovídá stáří a smrti. Je charakterizovaná ustrnutím a internalizací. Tuto fázi střídá pohyb a činnost ducha vně. Nový vegetační cyklus, znovuvzkříšení, jaro. 

Je to období, kdy se stáváme více společenskými a více se projevujeme. Na jaře je dopřáno novým projektům, začátkům a odlehčení. Opuštění starého a přijetí nového. Budhisté si snažili zachovat si nezastřenost dětského vnímání. Děti vidí a vnímají věci takové jaké jsou. Bez společenským norem či pokřivení. Často svými dotazy překvapí i rodiče, jak přesně dokáží ozřejmit realitu. Také v budhismu cení jejich schopnost okamžitě prožít emoce, neodkládat je, či je nepotlačovat. Kolikrát můžeme vidět, kterak si dítě, ještě se slzami v očích dá se smíchem něco dobrého nebo se pro něco nadchne. Podobná je i povaha jara. Rychle přijímat, ale nenechávat si. Podporovat růst a tvoření. Naše kreativní stránky právě fungují na plné obrátky. Abychom se pěkně nastavily na jarní období, k tomu nám pomáhají i jarní potraviny. Skvělé jsou různé klíčky, které si můžeme zakoupit nebo sami nechat vyklíčit. Vhodné jsou zejména řeřicha, vojtěška, fazolky, mungo, čočka. Vylučují škodlivou horkost a zlepšují průchodnost jater. 

Játra se starají o celkovou prostupnost organismu, kterou si rušíme třeba přílišným hněvem. Takový vztek je ve své povaze horký a k jeho schlazení jsou právě dobré klíčky. 

Jednou z čínských bylin souvisejících s játry, potažmo s jarem je Prorostlík čínský Bupleurum scorzoneraefolium. Čínsky se mu říká Chai hu a patří do čeledi miříkovitých. Je to poměrně vysoká trvalka se žlutým okvětím. Daří se jí spíše ve vyšších nadmořských výškách. Sbírá se v Číně, Japonsku, Korei a jiných asijských zemích. Je zmíněna i v klasické knize Pojednání o zranění chladem. Toto dílo pochází z roku 200 n.l. Z rostliny Prorostlíka se užívají zejména kořínky. Sbírá se na jaře a na podzim a používají se sušené nebo pražené s octem. Podle Čínské medicíny mají hořkou a štiplavou chuť, jsou lehce chladné povahy a vstupují do drah jater a sleziny. 

Prorostlík je indikován pro vnější útoky škodlivého větru i horka. Sráží teplotu při napadení vnější škodlivinou, ať už z chladu či horka. Další uplatnění najde Chai hu v tzv. utlačené jaterní čchi. Ta se může projevovat jako bolest či tlak v žebrech nebo v podbřišku. Pocity podrážděnosti či netrpělivosti. Patří sem skleslá nálada nebo vyloženě deprese. U žen se projevuje jako nepravidelná menstruace či změny nálady před ní. Při dlouhodobějších problémech je Prorostlík kombinován s takovými bylinami, které pomáhají s prouděním Tchi a uklidněním jater. Dále se přidávají byliny, které rozhýbávají krev a ulevují od bolesti. Mezi jednu z nejpopulárnějších směsí patří prášek na uvolnění Sao Yao Sun. 

Syndrom klesající čchi středu je další indikace užití této byliny. Zmínily jsme, že vstupuje do dráhy sleziny, užívá se tedy při nadýmání a častých průjmech. Využití najde i při Prolapsu rekta, to jsou právě příznaky propadu čchi sleziny, která nedrží orgány na svých místech. Zdroje též uvádí, že se Prorostlík užívá při příznacích malárie. Pomáhá zmírňovat účinky této choroby a při užití s jinými bylinami také odstraňuje horkost nahromaděnou při takovém onemocnění.  

PŘEDZVĚST PRO ROK KOVOVÉHO BUVOLA 2021

Dne 3.2. 2021 okolo 9 hodiny ranní vstupujeme do nového energetického ročního cyklu, roku kovového buvola. Tento rok bude velmi kuriózní, stejně jako jeho začátek. Luna totiž potvrdí nástup kovového buvola až 11.2. tedy o 8 dnů později. Nicméně únoru předchází leden – měsíc zemského buvola, který tak přináší shodnou energii s nastupujícím rokem a udělá tedy jakousi předehru. 

“Takový nástup může vypadat poměrně dramaticky, protože přinese vládu stabilní země po období dvou let temné vody s nebývalou silou. Dá se čekat, že tajemno vody a všelijaké podvody se rychle vynoří na povrch a zformují se”.

Protože lunární rok začne později než solární cyklus, bude nám po celý rok cosi nedostižně unikat. Na spoustu věcí i odpovědí si budeme muset počkat, nebo je muset získat svoji trpělivostí a prací. Trpělivost není snadná vlastnost, zvláště v tak dynamicky převratné době ovlivněné ježatou součástkou mutujícího viru. Začátek roku 2021 – rok kovového buvola tedy proběhne ve třech krocích: 5.1. – mezidobí země a zemského buvola, 3.2. – začátek solárního cyklu a 11.2. – lunární začátek roku kovového buvola (11. 2. je začátek nového roku u nás. V Číně poté 12. 2.). Důležitá bude tedy posvátná triáda a možnost konání ve třech rovinách, nebo ve třech krocích.

Pozn: dva roky „temné vody“ byly zastoupeny větvemi: zemský kanec a kovová krysa, oba nositelé jsou držiteli hlubiny vod a těžkého yinu.

Na přicházející rok 2021 máme tyto roviny pohledu:

1) DEVÍTILETÝ CYKLUS PROMĚN:

Vláda trigramu NEBESA – kov yin.in nás váže k přesnosti, struktuře a životní inventuře. Kov yin je o poznání měkčí než loňský yang, ale je i křehčí, a umí se tedy více bát o sebe sama. Jeho kvalitou je krása (krása vločky, ledového květu na okně). Kovu yin odpovídají v těle plíce, budeme se tedy nadobro muset vypořádat s pandemií a uvědomit si, že dech je společné a jednotné médium, které sdílíme všechny živé bytosti napříč národy, rasami a vším dalším členěním. Kov yin je formovatelný a není tak tvrdě agresivní, jako kov yang, ale má společná téma, kterými jsou: bezpečí a společnost, neboli Ren Qi – lidská Qi a lidství.

Trigram nebesa, tři plné čáry nás zavádějí do sféry muže – otce, ochránce. Tento rok tedy bude po temném roku 2020 plným ženské a magické energie léčení rokem mužské energie oživení. Dá se očekávat návrat k tvrdé práci a příklon ke tvorbě kariéry jednotlivce. Hlavními tématy budou – finanční sektor, administrativa, audity, pořádkové síly, policie, vojsko, zabezpečovací systémy ale také design, oblečení, šperky, drahé kovy, diamanty, automobily. Každopádně zásadním tématem bude schopnost tvrdé práce a disciplíny. Taková práce však bude příjemná, zvláště když bude naplněna tvůrčím potenciálem oživení a obnovy.
Ke kovu patří téma očisty, doporučují se očistné půsty, očista domova, zbavení se přebytečných věcí, ať již ve formě předmětů nebo neplodných vazeb. Zásadní je opouštět staré vazby a odpouštět minulost.
Ve společnosti se dá očekávat ochlazení mezistátních vztahů, ujasnění pozic, více strategického uvažování, ale i tvrdé přístupy.
Novou kvalitu vytváří kov především s ovládajícími vazbami prvků, tedy se dřevem (rozhodnost) a ohněm (radost a vášeň). S jejich pomocí bude možné vytvářet nové hodnoty.

Číslo 6 – je velmi magické a váže nás k mystériu užívání času. 60 s – 1 min, 60 min – 1 hod, 6hod – ¼ dne, 360 st – 1 kruh, atd. Důležité bude tedy načasování, lépe řečeno pěstování časové synchronicity. K tomu bude zapotřebí užívat více daru cítění a intuice, oproti spekulativnímu rozumu. Tím pádem vzroste i význam odpočinku a zapojení meditace do běžného života. Z tohoto úhlu pohledu nás tedy čeká „ zenový rok“.

„Zenový rok“: zenbudhizmus je odvětví budhizmu, které zpochybňuje existenci kauzálního poznání světa, a svobodu vnímá skrze osvojení si struktur i pravidel, kdy k osvobození dochází pouze uvnitř (v srdci) bez ohledu na vnější podmínky a předpoklady.

2) VLÁDA REGENTA ZEMSKÉ VĚTVE – KOVOVÝ BUVOL:

Kovový Buvol je tvrdý dříč, který nedaruje nikomu nic zadarmo. Mantrou roku bude přísloví: “ bez práce nejsou koláče“. Čeká nás tedy v tomto roce spousta úkolů a práce. Dá se očekávat apel na dodržování zákonů, příkazů a nepříjemné disciplíny. Rebelům a nespokojencům nastanou krušné časy, neboť síla roku poměrně konzervativního buvola je nezměrná. V tomto roce se lze vrátit k trvalým hodnotám a uspořádat své rodiny.

3) VLIV ROKU PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ:

Krysa: pro krysu bude rok 2021 mimořádně příznivý, vždyť to byl buvol, který ji přenesl na svých zádech do vítězné pozice. Krysy mohou pracovat na svém úspěchu, ale musí si dát pozor, aby se nepřipletly do míst, kde nemají co dělat. Musí si uspořádat své finance obezřetně. Čeká je rok plný přátel.

Buvol: bude udržovat své tempo, ale čeká ho pracovitý rok. Může přinést i menší ztráty, ale bez větších následků. Buvol nemůže očekávat romantiku ani sentiment ve svém roce, ale štěstí může nalézt v tvůrčí práci, v práci na sobě a vlastním osobním růstu. K tomu má výborné dispozice. Měl by si uspořádat rodinné vztahy tak, aby ho již více netížily.

Tygr: bude muset krotit svůj temperament a bojovnost v tomto roce nebo mu občas zhořkne sousto v ústech. Měl by se vyhýbat rivalitě a soupeření stůj co stůj. Stáhnout se do sebe a každý krok si pečlivě připravit. Zároveň však může dosáhnout významného pokroku ve svém osobním růstu a nalézt klid v rodině. V rodině by neměl zapomínat na okolí, které ho podpírá, a pěstovat dobrou vůli.

Králík: pro králíka bude rok příznivý. Měl by nacházet přátele a dosahovat výsledků společnými silami. Bude respektován a může dosáhnout zlepšení své pozice ve více oblastech.

Drak: pro draka to bude příznivý rok, plný spolupráce a práce na různorodých projektech. Čeká jej uklidnění a příjemná činorodost.  Zásadní bude spolupráce s druhými.

Had: hadi se mohou radovat z roku příznivého na vztahy, svazky a mnoho přátelství. Pomoc mohou očekávat od osoby ve znamení kohouta a významný posun mohou prožít v měsíci kohouta, tj v říjnu 2021. Do jejich života přichází v tomto roce ještě více kovu a disciplíny, musí být opatrní na nemoci pokožky nebo dýchacích cest, nemusely by mít hladký průběh. Mohou vydělat slušné peníze.

Kůň: pro koně přichází rok plný výzev. Pokud si uhlídá své nepřátele a udrží si od nich odstup, čeká jej poměrně dobrý rok. Zásadním tématem bude komunikovat.

Ovce: pro ovce bude hlavním tématem roku – tolerance a respekt k druhým a stejně tak udržování rovnováhy směrem k sobě. Poklud udrží své emoce na uzdě, čeká ji rok plná zajímavých překvapení, v rozvoji vnitřní citové sféry.

Opice: příslovečná hravost a mazanost opice v tomto roce nebude mít takové uplatnění. Možná bude konfrontována s upjatou solidností, se kterou nic nenadělá. Díky své povaze se s tím vyrovná, a pokud bude dodržovat určitá pravidla, prožije družný rok.

Kohout: jeden z nejlepších roků pro kohouta. Může nalézt štěstí nebo novou lásku. Bude se v tomto roce cítit jako „ryba ve vodě“. Pomocníkem mu může být osoba ve znamení hada a příznivý měsíc bude květen 2021.

Pes: pes by se měl vyhýbat konfliktům v tomto roce, seč mu síly stačí. Měl by si udržovat přátele, být sdílný a shovívavý. Pozor na konflikty s autoritami. Pokud bude volit mezi přátelstvím a nepřátelstvím musí si uvědomit, že má situaci ve svých rukách.

Vepř: pro vepře bude rok 2021 bez výkyvů stabilní. Může se věnovat svému zajištění, vyhledávat přátelské kontakty a užívat si společenského života. Může založit rodinu nebo trvalý vztah.  Nemůže počítat s velkými skoky vpřed, ale všude se bude cítit dobře a spokojeně.

Zdroj: Ing. arch. Otakar Chochola, Česká škola Feng Shui

Stravování podle 5 elementů PROSINEC -TLUSTÉ STŘEVO

Dle tradiční čínské medicíny je v prosinci nejvíce ohroženo tlusté střevo. Z fyzického hlediska, je zakončením našeho trávicího systému a stará se o odvádění „odpadů“ z těla. Je pro nás velmi důležité, aby bylo čisté a správně fungovalo. Střevo má za úkol provádět látkovou výměnu a přes svou stěnu předává tělu látky potřebné pro život. Soli, voda, vitamíny se dostávají aktivním transportem ze střeva do krve. Zanesené tlusté střevo pak hůře plní svou funkci a člověk, ač plně nasycen, v podstatě trpí podvýživou. Střevo je základem našeho zdraví. V jakém stavu máme střeva, tak se cítíme a tak vypadáme. Síla našeho imunitního systému závisí na stavu našeho střeva ze 70 až 90%!!!

Párovým orgánem tlustého střeva jsou plíce. Proto nemoci horních cest dýchacích mají často původ ve střevu. Oslabené tlusté střevo se projeví na stavu dýchací soustavy a imunitě.

Z hlediska psychiky je tlusté střevo místem našeho podvědomí, našich nejhlubších obav, strachů a stinných stránek. Problémy tlustého střeva se projevují zadržováním přežitých a neaktuálních emocí, problémy s dáváním a přijímáním na citové rovině, pocitem nedostatečného ocenění, zneužívání a někdy až depresí.

Tlusté střevo je nejaktivnější mezi 5. a 7. hodinou ranní. I když v tomto čase vstáváte, je lepší nesnídat. V tuto dobu probíhá u zdravého jedince vylučování. Ten, kdo má s vylučováním potíže, si může dát sklenici teplé vody se špetkou soli, nebo se švestkovou šťávou (postačí i vyluhovat sušené švestky ve vodě). Snídani odložte po 7.hodině, kdy je nejaktivnější žaludek. Po 19. hodině nejezte vůbec nebo jen střídmě. Hlídejte si dostatečný příjem tekutin. V létě nám jde většinou doplňování tekutin lépe než v zimním období. Proto si pitný režim opravdu hlídejte. Pijte teplou vodu, čaje (bylinkové, bancha zelený čaj, bílou chryzatému s kustovnicí, …). Jezte potraviny bohaté na vlákninu, a to luštěniny (fazole, sóju, hrách, cizrnu), obiloviny zvláště ty bez lepku (jáhly, pohanka, quinoa), rýže (ideálně natural), otruby, celozrnné obiloviny a klíčky, lněné semínko, zeleninu (pórek, cibuli, řepu, mrkev, topinambury, artyčoky atd.) a ovoce (fíky, švestky, hroznové víno, dýně, jablka, hrušky). Dále med a kvalitní rostlinné oleje nejlépe lněný, dýňový. Vhodné jsou také vlašské ořechy (pozor na množství, jsou hůře tráveny), jedlé kaštany, med či usušené lesní houby. Z bylinek, které podporují trávení, doporučujme zejména kmín, fenykl, anýz a zahřeje nás i muškátový oříšek (ve větším množství působí jako opiát, pozor tedy i tady na jeho množství). Dále je výborný plicník lékařský, který je doporučován na uklidnění střev při průjmech, stejně tak jako skořice. Mléčné výrobky až do jara vypouštíme, vnáší do těla chlad a zahleňují nás. Obzvláště, pokud máme zanesená střeva. Pro podporu peristaltiky střev můžeme vyzkoušet indickou vlákninu tzv. psyllium nebo zelený jíl. A nezapomeňte na obyčejné KYSELÉ ZELÍ, především to netermizované, nesterilované a ani jinak tepelně neupravované. Nejcennější složkou kyselého zelí je kyselina mléčná, která pomáhá obnovovat poškozenou střevní sliznici a pomáhá při trávení v žaludku tím, že kompenzuje nedostatek tvorby kyseliny solné. Dále obsahuje probiotické bakterie a nezanedbatelné množství celulózy, která pomůže průchodnost střev. Čím jednodušeji budete jíst, tím lépe. Pokuste se vynechat chemicky upravované potraviny, polotovary, bílou mouku, bílý cukr, mléko, uzeniny, sladkosti, pozor na kávu a alkohol. Hýbejte se, řádně dýchejte, zajděte si do sauny a hlavně buďte pozitivní, v klidu a užívejte si krásu blížící se zimy a Vánoc.

Držím palce, ať letošní Vánoce a Silvestr je lehčí na stravování a alkohol a nestane se opět nezřízenou konzumací cukroví, vánoček, štol, majonézových salátů a smažených řízků, po které následuje pečená kachýnka a ve finále Silvestrovská všehochuť zalitá spoustou alkoholu 🙂 Ano, my Češi slavíme dost divným způsobem pro oči tradiční čínské medicíny.

Zdroj: Stravování podle 5 elemtů

Císařovi houbové placičky s bramborovou kaší

Recept s houbou Agaricus nejen pro posilnění imunity

https://karmashop.cz/domu/168-agaricus-suseny-100g.html

Recept pro 4 osoby Karbanátky:

 • 25g sušeného Agaricu
 • 25g sušené Shiitake
 • 4 polévkové lžíce ovesných vloček (lze nahradit jednou žemlí pokrájenou na kostičky a namočenou v mléce)
 • 1 vejce
 • 1 malá cibule
 • 2-3 stroužky česneku
 • majoránka
 • sůl
 • pepř
 • 2 lžíce strouhanky
 • olivový olej

Bramborová kaše:

 • 5 středně velkých brambor (varný typ C)
 • 80g másla
 • 100ml šlehačky
 • 1 středně velká cibule
 • sůl

Postup přípravy:

 1. potřebné množství hub namočte přes noc do mléka
 2. vymačkané houby posekejte nahrubo v mixéru
 3. přidejte vymačkané ovesné vločky (nebo žemli), vejce, najemno nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek, majoránku, sůl, pepř a strouhanku
 4. promíchejte, v dlani tvořte kuličky, které zploštíte na placičky
 5. smažte na oleji cca 5 min po každé straně
 6. oloupané brambory nakrájejte na čtvrtky a uvařte je v osolené vodě (cca 20 min)
 7. uvařené brambory slijte a rozšťouchejte v hrnci nebo rendlíku anebo je prožeňte lisem na brambory
 8. po kouscích zapracujte máslo a přilívejte lehce ohřátou šlehačku, kaši metlou vyšlehejte dohladka
 9. jemně nasekanou cibulku osmažte na másle a použijte jako ozdobu na kaši

Vědecká studie s produktem MycoComplex a zvýšení imunity

https://karmashop.cz/domu/116-mycocomplex-90-kapsli.html

Vždy panuje mnoho pochybností o účincích nabízených potravních doplňků. Málokteré jsou testovány ve studiích, které by účinnost ověřily. Pro nás bylo důležité ověřit kvalitu a účinky našeho přípravku MycoComplex.

MycoComplex byl podáván 26 pacientům v ordinacích alergo-imunologů po dobu 12 týdnů. Jednalo se o pacienty s poruchami imunity, ať už se jednalo o oslabení (deficity), nebo alergická onemocnění. Krevní testy a dotazníková šetření proběhla před začátkem podávání přípravku, v půlce doby užívání a na konci.

Objektivní parametry:

Výsledky získané z vyšetření krevních vzorků ukázaly, že užívání MycoComplexu ovlivňuje počty imunitních buněk i působků, které produkují. Mnohé změny sice nebyly statisticky významné, ale přesto mohou mít na fungování imunitního systému vliv. Nejprve zmíníme statisticky významné změny a pak také krátce ty statisticky nevýznamné.

Statisticky významné změny:

Nejsilněji zareagovaly na podávání MycoComplexu B lymfocyty (CD 19 lymfocyty). Jedná se o buňky, které jsou schopné produkovat protilátky, přeměnit se na plazmatické buňky. Vytváří také spoustu působků (cytokinů), které modulují aktivitu imunitního systému. Umí prezentovat antigen (vystavit např. část patogena na svém povrchu pro rozpoznání dalším imunitním buňkám), čímž mohou posílit odpověď imunitního systému proti nositelům antigenu, který prezentují. To však rozhodně není vše.

V naší studii byla průměrná hodnota B lymfocytů před zahájením léčby MycoComplexem 1,01 % na konci studie byla průměrná hodnota 3,74 % (u jednoho pacienta se hodnota z 0,15 dostala na 13). S nárůstem počtu B lymfocytů logicky stoupla také hodnota protilátek IgG, a to z průměrné hodnoty 10,6 na 11,6 (g/l). Protilátky jsou potřebné v boji proti infekcím, vážou se na patogeny (viry, bakterie, parazity, houby), pomáhají jejich rozpoznání a zničení, omezují schopnost pohybu patogena a jeho průniku dále do organismu, aktivují další složky imunitního systému atd.

complex 1
complex 2

Obrázky 5 a 13 ukazují nárůst měřených hodnot, tj. CD19 B lymfocytů a IgG

Zajímavý byl také nárůst eozinofilů, které jsou sice považovány hlavně za buňky spojené s alergickými reakcemi, ale jejich působení v organismu je mnohem širší. Zapojují se do boje proti patogenům (nejen houbám a parazitům, jak je často předkládáno), mohou podpořit regenerační procesy, udržení rovnováhy ve tkáních, ve střevním traktu podporují zdraví sliznice ‒ zvyšují produkci ochranného hlenu, rozvoj Peyerských plaků (organizovaná imunitní tkáň ve střevě) a produkci IgA protilátek. Ačkoli došlo k nárůstu počtu eozinofilů, nedošlo k jejich aktivaci (hodnota ECP statisticky významně nevzrostla; ECP Eosinophil cationic protein, který je uvolněn z eozinofilů po jejich aktivaci), která by poškozovala organismus.

complex 3

Obrázek 8 ukazuje nárůst počtu eozinofilů

Dalším důležitým jevem byl pokles hodnot TNF alfa (tumor necrosis factor alfa), což je silný prozánětlivý produkt tvořený ve velké míře buňkami vrozené imunity (např. makrofágy). Jeho nárůst je významný např. u autoimunitních a jiných zánětlivých onemocnění. Biologická léčba s blokádou působení TNF alfa je využívána např. u pacientů s revmatoidní artritidou, střevními záněty typu Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida, těžká psoriáza (lupénka).  Průměrné hodnoty TNF alfa před podáváním MycoComplexu byly 12,77 a klesly na hodnoty 1,00 (pg/ml).

complex 4

Obrázek 16 ukazuje pokles hodnot TNF alfa

Nestatisticky významné (malé) změny:

Menší nárůst byl zaznamenán také u NK buněk a hodnot protilátek IgA. Naopak mírný pokles se objevil v T regulačních (tlumivých) lymfocytech a tlumivém cytokinu interleukinu IL-10.

Hodnoty celkových T lymfocytů a pomocných Th1 lymfocytů se téměř nezměnily v hodnotách před a na konci studie.

complex 5
complex 6

Subjektivní parametry:

Krevní testy nemusejí zcela odrážet to, jak se pacienti cítí. Z toho důvodu byly využity také dotazníky, které zkoumaly kvalitu života, přítomnost bolestivých stavů, omezení denní činnosti vlivem nemoci, emocionální stav pacientů, spokojenost s užíváním MycoComplexu atd. Pacienti vyplňovali dotazníky sami, dle toho, jak vnímali svůj zdravotní stav.

Můžeme vypíchnout např. fakt, že 75 % před počátkem léčby MycoComplexem udávali, že jim zdravotní obtíže bránily ve vykonávání denních činností, na konci studie mělo tento problém 52, 1 % pacientů ( tab. 25).

complex 7

Počet pacientů, u kterých se přestaly objevovat obtíže, které jim bránily vykonávat denní činnosti, se zvýšil z 25 % na 47,9 %. MycoComplex také zlepšil psychický/emocionální stav pacientů a jejich společenský život (kontakty s rodinou, přáteli…). Na počátku studie 59,7 % pacientů udávalo, že trpí emocionální nepohodou, na konci studie to bylo 41,7 % (tab. 27).

complex 8

U některých pacientů došlo ke zmírnění bolestí. Zvýšil se počet pacientů bez bolestí a poklesl počet pacientů s poměrně silnými bolestmi (tab. otázka 8).

complex 9

V souhrnném dotazníku, který se zabýval zdravotními a emocionálními obtížemi, které pacientům bránily v účasti na společenském životě, byly výsledky zajímavé. Na počátku léčbu toto omezení udávalo 16,7 % pacientů na konci 0 % (tab. otázka 10).

complex 10

Neméně důležitá je také spokojenost pacientů s léčbou. Spokojenost se standardní léčbou byla 51,04, při přidání MycoComplexu toto číslo narostlo na 63,8. Vyšší číslo, vyšší spokojenost s léčbou (tab. 36).

complex 11

Závěr studie:

12týdenní podávání MycoComplexu vedlo v této studii jak k objektivním změnám (tj. měřitelným) v krevních testech (imunitním systému), tak ke změnám v subjektivním vnímání zdravotního stavu a kvality života. Změny v imunitním systému dávají tušit, že v tomto případě MycoComplex posílil obranné funkce imunitního systému a zároveň působil protizánětlivě. Výsledky dotazníkových šetření ukazují, že užívání MycoComplexu vnímala většina pacientů jako pozitivní a přínosné.

Coriolus aktivuje imunitní systém

Coriolus (Coriolus versicolor, Trametes versicolor, outkovka pestrá) je dřevokazná chorošovitá houba, která roste hlavně na poškozeném dřevě listnatých stromů. Plodnici tvoří hlavně klobouk, který má 2−8 cm a má polokruhovitý, ledvinovitý tvar a na povrchu barevné zóny, od bílé přes šedou, béžovou až po hnědou. Houby rostou v trsech a zbarvením a „nařasením“ připomínají ocas krocana, v angličtině se houba říká Turkey tail. Coriolus se po tisíciletí využívá v tradiční čínské medicíně a zároveň je jednou z nejstudovanějších hub. Bylo provedeno velké množství studií, které zjistily, že Coriolus má imunomodulační účinky, snižuje hodnoty krevních tuků a také množství volných radikálů, zabíjí nádorové buňky a infekční patogeny rostlin i zvířat, včetně člověka.

Autoři vytvořili tuto studii, aby zjistili, zda mycelium (plodnice) Coriolus a fermentovaný substrát, na němž se mycelium pěstovalo, mohou stimulovat imunitní buňky. Mycelia Coriolu byla pěstována na rýžové mouce. Poté bylo mycelium i mouka zpracovány a vytvořeny extrakty/frakce jednak vodné, a jednak tuhé. Tyto frakce se přidávaly i buněčné kultuře z monocytů, NK buněk a lymfocytů. Monocyty jsou imunitní buňky, z nichž se vyvinou makrofágy, které jsou zapojeny do detekce a destrukce patogenů, které pohltí, fagocytují, a zabijí. Jejích bílkoviny vystaví na své membráně, aby je mohly rozpoznat T lymfocyty, buňka adaptivní imunity), které dále aktivují B lymfocyty k produkci protilátek, které jsou důležitou součástí protiinfekční obrany. Makrofágy také podporují vznik a posílení zánětu, ale také jsou potřebné pro ukončení zánětu a regeneraci poškozených tkání. NK buňky jsou přirození zabíječi, umí zabít nakažené, poškozené a rakovinné buňky.

Extrakty byly přidány do této buněčné kultury a sledoval se efekt. Ukázalo se, že extrakty aktivovaly imunitní buňky. Na jejich povrchu došlo ke zvýšení počtu molekul CD69, které dokazují, že byla buňka aktivována. Větší efekt měly extrakty z mycelií než ze substrátu. A vodný extrakt z mycelií byl účinnější než tuhý. Když se použil čerstvý substrát na pěstování mycelií, nebylo na něm nic pěstováno, nedošlo k aktivaci imunitních buněk.

Dále se zjišťovalo, zda extrakty zvyšují produkci cytokinů, těch prozánětlivých, které posilují imunitní odpověď, tj. zánět, např. IL-2, IL-6, IL-8, ale také protizánětlivého IL-10 a růstových faktorů. Produkci těchto cytokinů podpořily všechny extrakty. Zde byl účinnější extrakt z fermentovaného substrátu, na němž rostla mycelia.

Získané výsledky tedy dokládají, že mycelia z Coriolu a substrát, na kterém byla pěstována, jsou schopná aktivovat imunitní buňky a zvýšit produkci cytokinů, což zvýší také imunitní obrannou reakci proti infekci či nádorovým buňkám.

Benson KFStamets PDavis R, et al.The mycelium of the Trametes versicolor (Turkey tail) mushroom and its fermented substrate each show potent and complementary immune activating properties in vitro. BMC Complement Altern Med. 2019 Dec 2;19(1):342. doi: 10.1186/s12906-019-2681-7.

Milování jako léčivý proces

Vážení a milí přátelé tradiční čínské medicíny,

minule jsme se dotkli Umění pěstování života – Yang Sheng Fa. Jednou z oblastí, které se dotýká, jsou i doporučení ohledně sexuálního života. 
A protože je léto, které je celkově spojeno s plodností, myslím, že je vhodný čas toto téma nakousnout.

„Muž nemůže být bez ženy a žena nemůže být bez muže. Pokud se domníváme, že pohlavní styk je izolovaný akt, pak je ohrožena naše dlouhověkost a může povstat jakákoliv nemoc,“ pravil Sun Simiao, taoistický lékař, který se dožil 101 let.

Akt milování byl taoisty chápán jako léčivý proces. K čemu při pohlavním aktu vlastně dochází? K výměně yinové energie ženy a yangové energie muže. Aby došlo k vytoužené výměně těchto energií musí se postupně mísit ohnivá mužská síla s chladnou vodní silou ženskou. Pokud se podaří oba protichůdné elementy správně prostoupit, obě energie se propojí v orgasmu a muž zahřeje ženu svou yangovou energií a žena muže svlaží svou yinovou. 

Tato výměna má blahodárný vliv na zdraví člověka, neboť udržuje obě základní životní energie v rovnováze, což podporuje nejen stav zdraví, ale také dlouhověkost. To ovšem platí jen, pokud u muže nedojde k ejakulaci. Skrze ejakulaci totiž u mužů dochází také k úbytku životně důležité esence Jing. Ideálně by muž měl pěstovat umění dosažení orgasmu bez ejakulace. K tomu slouží např. taoistické techniky jako Uzamknutí třemi prsty či Velký tah. U žen se esence tímto způsobem nevyčerpává a orgasmů si tedy může dopřát, kolik jí partner umožní.

Sexuální energie patří mezi nejsilnější v našem těle. Proto je třeba se s ní naučit zacházet. Její kultivací lze podle východních nauk dojít až k osvícení. „Spermie jsou skladištěm mužské sexuální energie. Jediná ejakulace obsahuje 200 až 500 milionů spermiových buněk a každá z nich nese možnost stát se lidskou bytostí. V jediném orgasmu je dost spermatu, který by postačil k zalidnění celých Spojených států, pokud by každá buňka byla oplodněna vajíčkem. Tvorba spermatu schopného takové psychické potence spotřebuje až třetinu denního výdaje mužovy energie a výrazně zatěžuje mužský žlázový a imunitní systém,“ tolik k problematice říká moderní medicína.

Určitě je tedy pro muže žádoucí, aby se naučili se svou sexuální energií zacházet a milováním si život prodlužovali, nikoliv zkracovali. „Nadměrná sexuální aktivita oslabuje esenci Ledvin muže, protože tělo nemá dostatek času ji obnovit“. Dokud muž tyto techniky neovládá, je vhodné se řídit doporučeními, které sepsal čínský lékař Su Nu Jingqi. (Dynastie Sun 581-618 n.l.). Tento lékař sestavil doporučení ohledně četnosti ejakulace v závislosti na věku a zdraví muže:
Se sexuální energií jsou spojeny Ledviny, potažmo esence Jing, jak jsme zmínili výše. Z toho pohledu je i pojem dobré zdraví zde primárně vnímán v souvislosti se silnými Ledvinami. Určitě si povšimněte, že ani abstinence není řešením. Z pohledu TCM totiž „co se nepoužívá, slábne a zaniká.“ Pro věk nad 70 let přitom platí čísla posledního řádku. 

Snad se nám dnes může podobná tabulka zdát až úsměvná, ale pro představitele bohatých rodin dávné Číny byla vítaným pomocníkem. Mnohdy si totiž muži vydržovali až desítky konkubín a poté bylo pro ně dodržování podobných pravidel otázkou života a smrti. Neboť když dojde esence Jing, končí i náš život vezdejší. 

Jak vidíte taoisté nebyli ani hedonisté, ani asketové, ale hledali zlatou střední cestu, aby vytvořili nejvyšší možnou duchovní harmonii mezi mužem a ženou v souladu se zákony vesmíru. Na závěr ještě jedna dobrá zpráva. V letním čase lze doporučenou četnost navýšit, neboť ke vzplanutí máme díky vrcholícímu Yangu blíž .-) 

Zdroj: TCM Institut

Zenový příběh

Přítomnost je ve skutečnosti jediná část času, kterou opravdu máme k dispozici.

Zenový příběh

Starý a mladý mnich přijdou k potoku, u kterého stojí krásná gejša. Potřebuje se dostat na druhou stranu. Starý mnich ji vezme do náručí a přenese ji přes potok. Mniši dále pokračují ve své cestě. Před branou kláštera to mladší mnich nevydrží a spustí na starého: Jak jsi mohl jako mnich něco takového udělat? Starý mnich odpoví: Já jsem tu ženu pustil hned za potokem, ale ty sis ji nesl až sem.

Ananas

Doktor Sun Simiao (dynastie Tang): U nemocného by měl lékař nejdříve změnit stravu a životosprávu. Mnohdy tyto změny pro vyléčení stačí. Pokud se stav nezlepší, je nutno předepsat bylinnou směs či provést akupunkturu.

Borelióza – co dělat, když běžná léčba nezabírá

Borelióza, nebo též lymeská nemoc, je závažné infekční onemocnění, se kterým se v posledních letech setkáváme stále častěji. V Čechách jí ročně onemocní 3−5 tisíc lidí. Nemoc už nepřenášejí pouze infikovaná klíšťata, ale i komáři a jiný hmyz. Ochrana ve formě očkování proti ní bohužel neexistuje. Projevy onemocnění jsou rok od roku závažnější a léčba tím pádem dlouhodobější a méně úspěšná. Původcem onemocnění je bakterie (spirochéta) rodu Borrelia. Díky svému spirálovitému tvaru a šroubovitému pohybu se bakterie dobře dostává do tkání, je schopná překonat i tzv. hematoencefalickou bariéru, která odděluje vnitřní prostředí mozku od cévního systému v těle a která umožňuje omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví. Je schopná vniknout do celé řady dalších buněk – buněk tkání, buněk výstelky cév, neuronů a zde „nepozorovaně“ přežívat. A právě „díky“ této schopnosti pronikat do tkání a ukrývat se v nich, má náš imunitní systém problém bakterie Borrelie najít a zničit. 

Aktivní vs. chronická fáze
Inkubační doba boreliózy je v řádech několika dnů až týdnů. Počátky onemocnění jsou obvykle bez příznaků. Jediným indikátorem, který se často, ale ne vždy, objeví, je červená skvrna na kůži (erythema migrans). Většinou ji zaregistrujeme v časovém odstupu několika dnů až týdnů od přisátí klíštěte či kousnutí hmyzem. Má obvykle velikost cca 5 cm, je červené barvy a často jakoby od středu bledne. Někdy lehce svědí, ale obvykle nebolí. Během několika týdnů začneme pociťovat další příznaky, které často připomínají chřipku: únavu, vyčerpání, zvýšenou teplotu (nebo pocit zvýšené teploty), malátnost, obluzenost, bolesti svalů a kloubů, bolesti v krku, zatuhlost v zátylku apod. V této fázi je stále vysoká šance na vyléčení, zvláště pokud je náš imunitní systém silný dostatečně. Pokud se v této fázi borelióza neléčí nebo se léčí špatně, má patogen tendenci ukrýt se v hlubších vrstvách a problém se začíná stávat chronickým.

Jak funguje klasická léčba
Základem úspěšné léčby je správná diagnostika (správný typ laboratorního vyšetření) a podání antibiotik ihned v prvních stádiích. Mnohdy je nutné podávat je dlouhodobě, navíc v kombinaci několika druhů antibiotik, popř. antiparazitik. Na druhou stranu dlouhodobé podávání nemívá kýžený efekt a organismu může spíše uškodit. Proto v dalších stádiích boreliózy často přichází na řadu přírodní léčba.

Co nabízí tradiční čínská medicína
Čínská medicína pracuje s pojmem „skrytý patogen“. Ten vzniká poté, kdy organismus napadne infekce (ať už je to chřipka nebo borelie) a imunita si s ní nedokáže poradit – buď kvůli nevhodné léčbě, nebo neukázněnosti pacienta. Nedoléčený patogen se ukryje do hlubších vrstev a zde vyčkává, až přijde jeho čas. Pak už jen stačí mírné fyzické vyčerpání či psychická zátěž a „skrytý patogen“ se začíná hlásit o příděl energie, kterou čerpá z oslabeného organismu. Příznaky bývají: pocity únavy a vyčerpání, bolesti po celém těle, pocity zvýšené teploty, opakující se bolest v krku atd. Postupem času však bývají příznaky závažnější a organismus přechází do chronické fáze boreliózy.

Proč ale někdo po kousnutí infikovaným klíštětem onemocní a jiný ne? To, jaké infekce chytíme a jak si s nimi poradíme, závisí na síle našeho imunitního systému. Silný imunitní systém si dokáže poradit i s boreliemi, což vysvětluje, proč ne všichni, kdo se borelií nakazí, ji také onemocní. Silná imunita zabrání jejímu propuknutí nebo přispěje k jejímu vyléčení bez našeho vědomí. Bohužel imunitní systém je dnes u mnoha lidí oslaben a na podobné infekce sám nestačí.

Coriolus – zbraň, kterou využívá tradiční čínská medicína
Cest, jak se v čínské medicíně zbavit „skrytého patogenu“, je více. Často se používají speciální bylinné směsi či akupunktura. V praxi se ale nejčastěji používají extrakty z vitálních hub, které mají silné antibakteriální a protivirové účinky. Pokusy potvrdily, že dokáží zabránit množení bakterií i virů a mohou je i zabíjet, včetně multirezistentního (k většině antibiotik necitlivého) stafylokoka či bakterie způsobující tuberkulózu. Praxe ukazuje, že konkrétně houba Coriolus dokáže ničit i zákeřné borelie. Zároveň je extrémně silným imunostimulátorem. Podporuje jak vrozenou, tak i získanou imunitu, což se projevuje tím, že infekce a „skryté patogeny“ jsou imunitními buňkami snáze vyhledávány, zabíjeny a odstraňovány z organismu. Vedle toho zlepšuje stav sliznic a (cévních) výstelek, což znesnadňuje šíření borelií dále po organismu.

Coriolus je sice u boreliózy volbou číslo jedna, nicméně často ho kombinuji s dalšími houbami (dle příznaků):
• u neuroboreliózy s Hericiem, 
• u stavů velkého vyčerpání s Reishi, 
• u silných pocitů zimomřivosti s Cordycepsem.

Coriolus doporučuji ve formě extraktu o koncentraci 40 % polysacharidů, ostatní houby s 30 % polysacharidů. Existují i jiné koncentrace, nicméně podle mých dlouhodobých zkušeností jsou optimální tyto.

Obecně vitální houby posilují celkovou fyzickou i psychickou kondici. Podporují regeneraci organismu, který byl po týdny nebo měsíce oslabován a poškozován. Jsou bezpečné a je možné je kombinovat s klasickou léčbou.

Se „skrytým patogenem“ to bývá někdy běh na dlouhou trať. Terapie obvykle trvá 6 až 12 měsíců, nicméně je to velmi individuální a ovlivňuje ji mnoho faktorů. U dospělého pacienta doporučujeme užívat 3−5 g houbového extraktu denně (6−10 kapslí). Aby nedošlo k únavě imunitního systému, radím houby užívat 5 dní v týdnu a pak mít 2 dny pauzu. Coriolus lze užívat jak v akutní fázi boreliózy (klidně i souběžně s antibiotiky), tak ve fázi chronické.

Sílu Coriolu podporuje bylinná směs Su He Tang
Další z možností, jak řešit chronickou fázi boreliózy, je použití jedné z klasických bylinných směsí tradiční čínské medicíny na skrytý patogen, kterou s výše uvedenými houbami často kombinuji. Byliny obsažené v této směsi pomáhají „vyvětrávat“ skrytý patogen z hlubších vrstev k povrchu. Možná tuto směs znáte pod názvem Kladivo na Gu (což je tinktura) nebo Odvar z perily a máty. Druhý název napovídá, že dvě hlavní byliny této směsi jsou perila křovitá a máta. Tato směs se také často modifikuje podle konkrétních projevů. Nicméně cílem je postupně dojít k této základní ostré směsi. Není třeba užívat vysoké dávky, proto je i forma tinktury vhodná. Někdy se v prvních dnech užívání směsi mohou objevit různé „herx reakce“, nepříjemné příznaky, k nimž dochází, když je patogen vytlačován z vnitřních vrstev k povrchu. Pokud jsou tyto negativní projevy nesnesitelné, doporučuji snížit dávku. Neměly by přetrvávat více jak pár dní.

Su He Tang se používá u těchto problémů:
• skrytý patogen
• Lymeská borelióza
• systémová kandidóza
• přemnožené kvasinky
• chlamydie
• chronická mononukleóza
• chronické infekce
• roupy, tasemnice, škrkavky
• schistozomiáza

Pokud použijete Su He Tang ve formě tinktury, užívejte na den stejný počet kapek, kolik kg vážíte. Pokud vážíte 60 kg, tak 2x denně 30 kapek.

Dle vlastních zkušeností musím potvrdit, že řešení problémů s boreliózou, zvláště v její chronické fázi, vyžaduje velkou trpělivost a opravdu dlouhý čas. Nevzdávejte to. Za vyléčení to stojí a vám se opět uleví.

Autor: Milan Schirlo – terapeut tradiční čínské medicíny