Fascinující fascie aneb opomíjený důvod bolesti

Vše v těle je spojené a oním pojítkem jsou právě fascie, obaly svalů. Můžeme si je představit jako velmi těsný neopren. Pohne-li se ruka v neoprenu, látka se natáhne i na hrudníku, na zádech, na nohách. A pokud se fascie jednou poškodí, tato změna se postupně přenáší dál a dál. Proto je vhodné hledat příčinu bolestí i jinde než přímo v místě potíží. A třeba i v dávné minulosti.

Už jste toho nastudovali spoustu o bolesti, která vás trápí několik týdnů, či dokonce měsíců? Navštívili jste kdejakého odborníka a pomoc stále nikde? Bolest je stále stejná, či dokonce větší? Tělo ukrývá nejedno tajemství a věda je postupně objevuje. Jeden z nejnovějších objevů jsou právě fascie.

Jedná se o velice složitou a nesmírně důležitou součást těla. Pro její komplikovanou strukturu, vlastnosti a funkce zůstávala dlouho neobjevena. A přitom, pokud nefungují, jak mají, mohou být zdrojem jakékoliv, roky neřešitelné, bolesti.

Co jsou fascie

O čem je tedy řeč? Fascie jsou obaly svalů. Jsou to drobná kolagenová vlákna propojená v sítě. Oddělují vzájemně kosti, svaly, nervy, cévy a orgány. Tělo vlastně drží svůj tvar díky fasciím.

Mají dvě vrstvy, jednu povrchovou a jednu hlubokou. Vzájemná kluznost mezi těmito vrstvami je klíčová pro zdraví pohybového aparátu. Volnost pohybu, kloubní rozsah, správná funkce vnitřních orgánů a mnoho dalšího funguje díky této kluznosti.

Fascie jsou jako neopren

Fascie mají specifické vlastnosti, mezi něž mimo jiné patří propojenost. Fascie hrudníku totiž přechází do fascie ramene, fascie ramene do fascie zad, fascie zad do fascie hýždě a tak dál. Tvoří jakousi 3D síť v našem těle.

Můžete si je představit jako velmi těsný neopren; když pohnete rukou, pohne se jak na zádech, tak i na noze. Nemůžete ničím pohnout bez toho, aniž by na to látka neodpověděla pohybem i na úplně opačném konci těla.

A teď zkuste chytit límeček vašeho trička, vytáhněte jej tisíckrát za sebou. Jak límeček vypadá? Asi moc dobře ne… Podobně to funguje u fascie krku po osmi hodinách strávených za počítačem. Opotřebovává se. Nevhodnými pohybovými stereotypy vznikají místa se ztrátou kluznosti. Chronický stres způsobí její celkové zatuhnutí. Zkrátka vaše držení těla a pohybové stereotypy přetvoří fascii do jiného, nefyziologického směru.

Dávná zranění působí současnou bolest

Mají ještě jednu velmi speciální vlastnost. Pokud jste si před dvaceti lety zvrtli kotník či podstoupili banální operaci slepého střeva, fascie nezůstaly po takovém zásahu beze změny. Zvláště pokud regeneraci či jizvě nebyla věnovaná patřičná pozornost.

Fascie v daném místě vytvořila tzv. denzifikaci, nepohyblivé místo, kde nekloužou její vrstvy vůči sobě. Toto zatuhnutí se postupem času, dalšími drobnými zraněními či opakujícími se, nevhodnými pohyby přenášelo dál po těle.

A to může být vysvětlení vaší současné bolesti ramene či hlavy apod. Při terapii se tedy musí postupovat od základů a dojít během ní až k té operaci, kterou vám dělali, když vám bylo pět let a skoro po ní ani nezbyla žádná jizva.

Při léčbě nelze uvažovat jen o místě potíží

Když to shrneme, tak jakýkoliv zásah do fasciálního systému (může jím být například gynekologická operace, komplikované nošení rovnátek, dlouhodobá zácpa, pády na hlavu, vyvrknutý kotník, zlomenina, nevhodná technika běhu či chůze, obuv) významně ovlivní vývoj držení těla a následně způsobí bolesti zad, kloubů nebo orgánů. Tato situace může trvat delší dobu a vy na možnou souvislost snadno zapomenete.

Váš vyvrtnutý kotník v deseti letech vám nikdy nepřišel pro současnou bolest beder nijak podstatný. Teď už ale víte, že může být zcela zásadní. Proto je třeba se při léčbě jakéhokoliv zranění či bolesti dívat na tělo jako na celek a neuvažovat jen v místě potíží.

V Namau se věnujeme dvěma metodám, které pracují výhradně s fasciemi – myofasciální strukturální integraci a certifikované Fasciální manipulaci®.

Jak funguje ošetření fascií

Do ošetření vždy patří i důsledný rozhovor, při kterém se spolu podíváme, jak mohou souviset současné obtíže s minulými úrazy či operacemi. Fyzioterapeut vás šikovnými otázkami provede po vašem těle a pomůže vám si vzpomenout na případné zákroky a zranění, které vaše tělo zažilo. Nejen při ošetřování fascií, ale při jakékoli práci s tělem je totiž důležité dívat se na tělo komplexně. Pomůže k tomu i to, že fyzioterapeut vyšetří, jak se vám celkově daří v pohybu, protože i drobné rozdíly mezi pravou a levou stranou jsou velkými informacemi, podle kterých s fyzioterapeutem budete pracovat na tom, aby vám zase bylo dobře.

Samotné ošetření fascií probíhá na lehátku. Podle všech vyšetření a úvodního rozhovoru zvolí fyzioterapeut způsob, jak vaše fascie v tuto chvíli co nejlépe uvolnit tak, aby vám to přinášelo dlouhodobý prospěch. Někdy začínáme v malých oblastech kolem problematické oblasti, se kterou přicházíte,  abychom dané části dali možnost se znovu spojit s tělem. Jindy začneme naopak celotělovým ošetřením, kdy můžete mít pocit, že fyzioterapeut postupuje od hlavy k patě bez rozmyslu, ale opak je pravdou – v takovou chvíli je jeho mozek zapnutý na plné obrátky a snaží se vidět celé vaše tělo jako jeden jediný a celistvý funkční organismus. Bere v potaz vaše ramena, páteř, ale i břišní orgány a často i vaše psychické nastavení, protože vše hraje svou důležitou roli.

Fascie v širších souvislostech

Nicméně fascie jsou velmi choulostivý systém, který hodně souvisí také s emocemi, s vnitřními záněty a dalšími onemocněními trávicího, dýchacího a ostatních tělních systémů.

Jejich zatuhnutí nespočívá pouze ve špatném pohybu či nedoléčeném zranění, ale i v celkovém napětí duše, v přílišném pohybu, nespokojenosti, nedostatku sebepéče atd. Proto je důležité léčit příčinu na všech frontách, aby došlo k úplnému vyléčení. Proto je vhodné vyhledat komplexní, týmovou péči, která řeší problém skutečně ze všech úhlů.

Zdroj: KLÁRA TUZAROVÁ 13. 12. 2019

www.vitalia.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *