JARO A PROROSTLÍK ČÍNSKÝ

https://karmashop.cz/domu/242-062-zklidneni-zcerele-hladiny-jia-wei-xiao-yao-wan.html

Jaro je období, podle starých textů symbolizováno dětstvím, děti bývají všudypřítomné, neposedné a zvědavé. Fáze zimy odpovídá stáří a smrti. Je charakterizovaná ustrnutím a internalizací. Tuto fázi střídá pohyb a činnost ducha vně. Nový vegetační cyklus, znovuvzkříšení, jaro. 

Je to období, kdy se stáváme více společenskými a více se projevujeme. Na jaře je dopřáno novým projektům, začátkům a odlehčení. Opuštění starého a přijetí nového. Budhisté si snažili zachovat si nezastřenost dětského vnímání. Děti vidí a vnímají věci takové jaké jsou. Bez společenským norem či pokřivení. Často svými dotazy překvapí i rodiče, jak přesně dokáží ozřejmit realitu. Také v budhismu cení jejich schopnost okamžitě prožít emoce, neodkládat je, či je nepotlačovat. Kolikrát můžeme vidět, kterak si dítě, ještě se slzami v očích dá se smíchem něco dobrého nebo se pro něco nadchne. Podobná je i povaha jara. Rychle přijímat, ale nenechávat si. Podporovat růst a tvoření. Naše kreativní stránky právě fungují na plné obrátky. Abychom se pěkně nastavily na jarní období, k tomu nám pomáhají i jarní potraviny. Skvělé jsou různé klíčky, které si můžeme zakoupit nebo sami nechat vyklíčit. Vhodné jsou zejména řeřicha, vojtěška, fazolky, mungo, čočka. Vylučují škodlivou horkost a zlepšují průchodnost jater. 

Játra se starají o celkovou prostupnost organismu, kterou si rušíme třeba přílišným hněvem. Takový vztek je ve své povaze horký a k jeho schlazení jsou právě dobré klíčky. 

Jednou z čínských bylin souvisejících s játry, potažmo s jarem je Prorostlík čínský Bupleurum scorzoneraefolium. Čínsky se mu říká Chai hu a patří do čeledi miříkovitých. Je to poměrně vysoká trvalka se žlutým okvětím. Daří se jí spíše ve vyšších nadmořských výškách. Sbírá se v Číně, Japonsku, Korei a jiných asijských zemích. Je zmíněna i v klasické knize Pojednání o zranění chladem. Toto dílo pochází z roku 200 n.l. Z rostliny Prorostlíka se užívají zejména kořínky. Sbírá se na jaře a na podzim a používají se sušené nebo pražené s octem. Podle Čínské medicíny mají hořkou a štiplavou chuť, jsou lehce chladné povahy a vstupují do drah jater a sleziny. 

Prorostlík je indikován pro vnější útoky škodlivého větru i horka. Sráží teplotu při napadení vnější škodlivinou, ať už z chladu či horka. Další uplatnění najde Chai hu v tzv. utlačené jaterní čchi. Ta se může projevovat jako bolest či tlak v žebrech nebo v podbřišku. Pocity podrážděnosti či netrpělivosti. Patří sem skleslá nálada nebo vyloženě deprese. U žen se projevuje jako nepravidelná menstruace či změny nálady před ní. Při dlouhodobějších problémech je Prorostlík kombinován s takovými bylinami, které pomáhají s prouděním Tchi a uklidněním jater. Dále se přidávají byliny, které rozhýbávají krev a ulevují od bolesti. Mezi jednu z nejpopulárnějších směsí patří prášek na uvolnění Sao Yao Sun. 

Syndrom klesající čchi středu je další indikace užití této byliny. Zmínily jsme, že vstupuje do dráhy sleziny, užívá se tedy při nadýmání a častých průjmech. Využití najde i při Prolapsu rekta, to jsou právě příznaky propadu čchi sleziny, která nedrží orgány na svých místech. Zdroje též uvádí, že se Prorostlík užívá při příznacích malárie. Pomáhá zmírňovat účinky této choroby a při užití s jinými bylinami také odstraňuje horkost nahromaděnou při takovém onemocnění.  

PŘEDZVĚST PRO ROK KOVOVÉHO BUVOLA 2021

Dne 3.2. 2021 okolo 9 hodiny ranní vstupujeme do nového energetického ročního cyklu, roku kovového buvola. Tento rok bude velmi kuriózní, stejně jako jeho začátek. Luna totiž potvrdí nástup kovového buvola až 11.2. tedy o 8 dnů později. Nicméně únoru předchází leden – měsíc zemského buvola, který tak přináší shodnou energii s nastupujícím rokem a udělá tedy jakousi předehru. 

“Takový nástup může vypadat poměrně dramaticky, protože přinese vládu stabilní země po období dvou let temné vody s nebývalou silou. Dá se čekat, že tajemno vody a všelijaké podvody se rychle vynoří na povrch a zformují se”.

Protože lunární rok začne později než solární cyklus, bude nám po celý rok cosi nedostižně unikat. Na spoustu věcí i odpovědí si budeme muset počkat, nebo je muset získat svoji trpělivostí a prací. Trpělivost není snadná vlastnost, zvláště v tak dynamicky převratné době ovlivněné ježatou součástkou mutujícího viru. Začátek roku 2021 – rok kovového buvola tedy proběhne ve třech krocích: 5.1. – mezidobí země a zemského buvola, 3.2. – začátek solárního cyklu a 11.2. – lunární začátek roku kovového buvola (11. 2. je začátek nového roku u nás. V Číně poté 12. 2.). Důležitá bude tedy posvátná triáda a možnost konání ve třech rovinách, nebo ve třech krocích.

Pozn: dva roky „temné vody“ byly zastoupeny větvemi: zemský kanec a kovová krysa, oba nositelé jsou držiteli hlubiny vod a těžkého yinu.

Na přicházející rok 2021 máme tyto roviny pohledu:

1) DEVÍTILETÝ CYKLUS PROMĚN:

Vláda trigramu NEBESA – kov yin.in nás váže k přesnosti, struktuře a životní inventuře. Kov yin je o poznání měkčí než loňský yang, ale je i křehčí, a umí se tedy více bát o sebe sama. Jeho kvalitou je krása (krása vločky, ledového květu na okně). Kovu yin odpovídají v těle plíce, budeme se tedy nadobro muset vypořádat s pandemií a uvědomit si, že dech je společné a jednotné médium, které sdílíme všechny živé bytosti napříč národy, rasami a vším dalším členěním. Kov yin je formovatelný a není tak tvrdě agresivní, jako kov yang, ale má společná téma, kterými jsou: bezpečí a společnost, neboli Ren Qi – lidská Qi a lidství.

Trigram nebesa, tři plné čáry nás zavádějí do sféry muže – otce, ochránce. Tento rok tedy bude po temném roku 2020 plným ženské a magické energie léčení rokem mužské energie oživení. Dá se očekávat návrat k tvrdé práci a příklon ke tvorbě kariéry jednotlivce. Hlavními tématy budou – finanční sektor, administrativa, audity, pořádkové síly, policie, vojsko, zabezpečovací systémy ale také design, oblečení, šperky, drahé kovy, diamanty, automobily. Každopádně zásadním tématem bude schopnost tvrdé práce a disciplíny. Taková práce však bude příjemná, zvláště když bude naplněna tvůrčím potenciálem oživení a obnovy.
Ke kovu patří téma očisty, doporučují se očistné půsty, očista domova, zbavení se přebytečných věcí, ať již ve formě předmětů nebo neplodných vazeb. Zásadní je opouštět staré vazby a odpouštět minulost.
Ve společnosti se dá očekávat ochlazení mezistátních vztahů, ujasnění pozic, více strategického uvažování, ale i tvrdé přístupy.
Novou kvalitu vytváří kov především s ovládajícími vazbami prvků, tedy se dřevem (rozhodnost) a ohněm (radost a vášeň). S jejich pomocí bude možné vytvářet nové hodnoty.

Číslo 6 – je velmi magické a váže nás k mystériu užívání času. 60 s – 1 min, 60 min – 1 hod, 6hod – ¼ dne, 360 st – 1 kruh, atd. Důležité bude tedy načasování, lépe řečeno pěstování časové synchronicity. K tomu bude zapotřebí užívat více daru cítění a intuice, oproti spekulativnímu rozumu. Tím pádem vzroste i význam odpočinku a zapojení meditace do běžného života. Z tohoto úhlu pohledu nás tedy čeká „ zenový rok“.

„Zenový rok“: zenbudhizmus je odvětví budhizmu, které zpochybňuje existenci kauzálního poznání světa, a svobodu vnímá skrze osvojení si struktur i pravidel, kdy k osvobození dochází pouze uvnitř (v srdci) bez ohledu na vnější podmínky a předpoklady.

2) VLÁDA REGENTA ZEMSKÉ VĚTVE – KOVOVÝ BUVOL:

Kovový Buvol je tvrdý dříč, který nedaruje nikomu nic zadarmo. Mantrou roku bude přísloví: “ bez práce nejsou koláče“. Čeká nás tedy v tomto roce spousta úkolů a práce. Dá se očekávat apel na dodržování zákonů, příkazů a nepříjemné disciplíny. Rebelům a nespokojencům nastanou krušné časy, neboť síla roku poměrně konzervativního buvola je nezměrná. V tomto roce se lze vrátit k trvalým hodnotám a uspořádat své rodiny.

3) VLIV ROKU PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ:

Krysa: pro krysu bude rok 2021 mimořádně příznivý, vždyť to byl buvol, který ji přenesl na svých zádech do vítězné pozice. Krysy mohou pracovat na svém úspěchu, ale musí si dát pozor, aby se nepřipletly do míst, kde nemají co dělat. Musí si uspořádat své finance obezřetně. Čeká je rok plný přátel.

Buvol: bude udržovat své tempo, ale čeká ho pracovitý rok. Může přinést i menší ztráty, ale bez větších následků. Buvol nemůže očekávat romantiku ani sentiment ve svém roce, ale štěstí může nalézt v tvůrčí práci, v práci na sobě a vlastním osobním růstu. K tomu má výborné dispozice. Měl by si uspořádat rodinné vztahy tak, aby ho již více netížily.

Tygr: bude muset krotit svůj temperament a bojovnost v tomto roce nebo mu občas zhořkne sousto v ústech. Měl by se vyhýbat rivalitě a soupeření stůj co stůj. Stáhnout se do sebe a každý krok si pečlivě připravit. Zároveň však může dosáhnout významného pokroku ve svém osobním růstu a nalézt klid v rodině. V rodině by neměl zapomínat na okolí, které ho podpírá, a pěstovat dobrou vůli.

Králík: pro králíka bude rok příznivý. Měl by nacházet přátele a dosahovat výsledků společnými silami. Bude respektován a může dosáhnout zlepšení své pozice ve více oblastech.

Drak: pro draka to bude příznivý rok, plný spolupráce a práce na různorodých projektech. Čeká jej uklidnění a příjemná činorodost.  Zásadní bude spolupráce s druhými.

Had: hadi se mohou radovat z roku příznivého na vztahy, svazky a mnoho přátelství. Pomoc mohou očekávat od osoby ve znamení kohouta a významný posun mohou prožít v měsíci kohouta, tj v říjnu 2021. Do jejich života přichází v tomto roce ještě více kovu a disciplíny, musí být opatrní na nemoci pokožky nebo dýchacích cest, nemusely by mít hladký průběh. Mohou vydělat slušné peníze.

Kůň: pro koně přichází rok plný výzev. Pokud si uhlídá své nepřátele a udrží si od nich odstup, čeká jej poměrně dobrý rok. Zásadním tématem bude komunikovat.

Ovce: pro ovce bude hlavním tématem roku – tolerance a respekt k druhým a stejně tak udržování rovnováhy směrem k sobě. Poklud udrží své emoce na uzdě, čeká ji rok plná zajímavých překvapení, v rozvoji vnitřní citové sféry.

Opice: příslovečná hravost a mazanost opice v tomto roce nebude mít takové uplatnění. Možná bude konfrontována s upjatou solidností, se kterou nic nenadělá. Díky své povaze se s tím vyrovná, a pokud bude dodržovat určitá pravidla, prožije družný rok.

Kohout: jeden z nejlepších roků pro kohouta. Může nalézt štěstí nebo novou lásku. Bude se v tomto roce cítit jako „ryba ve vodě“. Pomocníkem mu může být osoba ve znamení hada a příznivý měsíc bude květen 2021.

Pes: pes by se měl vyhýbat konfliktům v tomto roce, seč mu síly stačí. Měl by si udržovat přátele, být sdílný a shovívavý. Pozor na konflikty s autoritami. Pokud bude volit mezi přátelstvím a nepřátelstvím musí si uvědomit, že má situaci ve svých rukách.

Vepř: pro vepře bude rok 2021 bez výkyvů stabilní. Může se věnovat svému zajištění, vyhledávat přátelské kontakty a užívat si společenského života. Může založit rodinu nebo trvalý vztah.  Nemůže počítat s velkými skoky vpřed, ale všude se bude cítit dobře a spokojeně.

Zdroj: Ing. arch. Otakar Chochola, Česká škola Feng Shui

Stravování podle 5 elementů PROSINEC -TLUSTÉ STŘEVO

Dle tradiční čínské medicíny je v prosinci nejvíce ohroženo tlusté střevo. Z fyzického hlediska, je zakončením našeho trávicího systému a stará se o odvádění „odpadů“ z těla. Je pro nás velmi důležité, aby bylo čisté a správně fungovalo. Střevo má za úkol provádět látkovou výměnu a přes svou stěnu předává tělu látky potřebné pro život. Soli, voda, vitamíny se dostávají aktivním transportem ze střeva do krve. Zanesené tlusté střevo pak hůře plní svou funkci a člověk, ač plně nasycen, v podstatě trpí podvýživou. Střevo je základem našeho zdraví. V jakém stavu máme střeva, tak se cítíme a tak vypadáme. Síla našeho imunitního systému závisí na stavu našeho střeva ze 70 až 90%!!!

Párovým orgánem tlustého střeva jsou plíce. Proto nemoci horních cest dýchacích mají často původ ve střevu. Oslabené tlusté střevo se projeví na stavu dýchací soustavy a imunitě.

Z hlediska psychiky je tlusté střevo místem našeho podvědomí, našich nejhlubších obav, strachů a stinných stránek. Problémy tlustého střeva se projevují zadržováním přežitých a neaktuálních emocí, problémy s dáváním a přijímáním na citové rovině, pocitem nedostatečného ocenění, zneužívání a někdy až depresí.

Tlusté střevo je nejaktivnější mezi 5. a 7. hodinou ranní. I když v tomto čase vstáváte, je lepší nesnídat. V tuto dobu probíhá u zdravého jedince vylučování. Ten, kdo má s vylučováním potíže, si může dát sklenici teplé vody se špetkou soli, nebo se švestkovou šťávou (postačí i vyluhovat sušené švestky ve vodě). Snídani odložte po 7.hodině, kdy je nejaktivnější žaludek. Po 19. hodině nejezte vůbec nebo jen střídmě. Hlídejte si dostatečný příjem tekutin. V létě nám jde většinou doplňování tekutin lépe než v zimním období. Proto si pitný režim opravdu hlídejte. Pijte teplou vodu, čaje (bylinkové, bancha zelený čaj, bílou chryzatému s kustovnicí, …). Jezte potraviny bohaté na vlákninu, a to luštěniny (fazole, sóju, hrách, cizrnu), obiloviny zvláště ty bez lepku (jáhly, pohanka, quinoa), rýže (ideálně natural), otruby, celozrnné obiloviny a klíčky, lněné semínko, zeleninu (pórek, cibuli, řepu, mrkev, topinambury, artyčoky atd.) a ovoce (fíky, švestky, hroznové víno, dýně, jablka, hrušky). Dále med a kvalitní rostlinné oleje nejlépe lněný, dýňový. Vhodné jsou také vlašské ořechy (pozor na množství, jsou hůře tráveny), jedlé kaštany, med či usušené lesní houby. Z bylinek, které podporují trávení, doporučujme zejména kmín, fenykl, anýz a zahřeje nás i muškátový oříšek (ve větším množství působí jako opiát, pozor tedy i tady na jeho množství). Dále je výborný plicník lékařský, který je doporučován na uklidnění střev při průjmech, stejně tak jako skořice. Mléčné výrobky až do jara vypouštíme, vnáší do těla chlad a zahleňují nás. Obzvláště, pokud máme zanesená střeva. Pro podporu peristaltiky střev můžeme vyzkoušet indickou vlákninu tzv. psyllium nebo zelený jíl. A nezapomeňte na obyčejné KYSELÉ ZELÍ, především to netermizované, nesterilované a ani jinak tepelně neupravované. Nejcennější složkou kyselého zelí je kyselina mléčná, která pomáhá obnovovat poškozenou střevní sliznici a pomáhá při trávení v žaludku tím, že kompenzuje nedostatek tvorby kyseliny solné. Dále obsahuje probiotické bakterie a nezanedbatelné množství celulózy, která pomůže průchodnost střev. Čím jednodušeji budete jíst, tím lépe. Pokuste se vynechat chemicky upravované potraviny, polotovary, bílou mouku, bílý cukr, mléko, uzeniny, sladkosti, pozor na kávu a alkohol. Hýbejte se, řádně dýchejte, zajděte si do sauny a hlavně buďte pozitivní, v klidu a užívejte si krásu blížící se zimy a Vánoc.

Držím palce, ať letošní Vánoce a Silvestr je lehčí na stravování a alkohol a nestane se opět nezřízenou konzumací cukroví, vánoček, štol, majonézových salátů a smažených řízků, po které následuje pečená kachýnka a ve finále Silvestrovská všehochuť zalitá spoustou alkoholu 🙂 Ano, my Češi slavíme dost divným způsobem pro oči tradiční čínské medicíny.

Zdroj: Stravování podle 5 elemtů

Císařovi houbové placičky s bramborovou kaší

Recept s houbou Agaricus nejen pro posilnění imunity

https://karmashop.cz/domu/168-agaricus-suseny-100g.html

Recept pro 4 osoby Karbanátky:

 • 25g sušeného Agaricu
 • 25g sušené Shiitake
 • 4 polévkové lžíce ovesných vloček (lze nahradit jednou žemlí pokrájenou na kostičky a namočenou v mléce)
 • 1 vejce
 • 1 malá cibule
 • 2-3 stroužky česneku
 • majoránka
 • sůl
 • pepř
 • 2 lžíce strouhanky
 • olivový olej

Bramborová kaše:

 • 5 středně velkých brambor (varný typ C)
 • 80g másla
 • 100ml šlehačky
 • 1 středně velká cibule
 • sůl

Postup přípravy:

 1. potřebné množství hub namočte přes noc do mléka
 2. vymačkané houby posekejte nahrubo v mixéru
 3. přidejte vymačkané ovesné vločky (nebo žemli), vejce, najemno nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek, majoránku, sůl, pepř a strouhanku
 4. promíchejte, v dlani tvořte kuličky, které zploštíte na placičky
 5. smažte na oleji cca 5 min po každé straně
 6. oloupané brambory nakrájejte na čtvrtky a uvařte je v osolené vodě (cca 20 min)
 7. uvařené brambory slijte a rozšťouchejte v hrnci nebo rendlíku anebo je prožeňte lisem na brambory
 8. po kouscích zapracujte máslo a přilívejte lehce ohřátou šlehačku, kaši metlou vyšlehejte dohladka
 9. jemně nasekanou cibulku osmažte na másle a použijte jako ozdobu na kaši

Milování jako léčivý proces

Vážení a milí přátelé tradiční čínské medicíny,

minule jsme se dotkli Umění pěstování života – Yang Sheng Fa. Jednou z oblastí, které se dotýká, jsou i doporučení ohledně sexuálního života. 
A protože je léto, které je celkově spojeno s plodností, myslím, že je vhodný čas toto téma nakousnout.

„Muž nemůže být bez ženy a žena nemůže být bez muže. Pokud se domníváme, že pohlavní styk je izolovaný akt, pak je ohrožena naše dlouhověkost a může povstat jakákoliv nemoc,“ pravil Sun Simiao, taoistický lékař, který se dožil 101 let.

Akt milování byl taoisty chápán jako léčivý proces. K čemu při pohlavním aktu vlastně dochází? K výměně yinové energie ženy a yangové energie muže. Aby došlo k vytoužené výměně těchto energií musí se postupně mísit ohnivá mužská síla s chladnou vodní silou ženskou. Pokud se podaří oba protichůdné elementy správně prostoupit, obě energie se propojí v orgasmu a muž zahřeje ženu svou yangovou energií a žena muže svlaží svou yinovou. 

Tato výměna má blahodárný vliv na zdraví člověka, neboť udržuje obě základní životní energie v rovnováze, což podporuje nejen stav zdraví, ale také dlouhověkost. To ovšem platí jen, pokud u muže nedojde k ejakulaci. Skrze ejakulaci totiž u mužů dochází také k úbytku životně důležité esence Jing. Ideálně by muž měl pěstovat umění dosažení orgasmu bez ejakulace. K tomu slouží např. taoistické techniky jako Uzamknutí třemi prsty či Velký tah. U žen se esence tímto způsobem nevyčerpává a orgasmů si tedy může dopřát, kolik jí partner umožní.

Sexuální energie patří mezi nejsilnější v našem těle. Proto je třeba se s ní naučit zacházet. Její kultivací lze podle východních nauk dojít až k osvícení. „Spermie jsou skladištěm mužské sexuální energie. Jediná ejakulace obsahuje 200 až 500 milionů spermiových buněk a každá z nich nese možnost stát se lidskou bytostí. V jediném orgasmu je dost spermatu, který by postačil k zalidnění celých Spojených států, pokud by každá buňka byla oplodněna vajíčkem. Tvorba spermatu schopného takové psychické potence spotřebuje až třetinu denního výdaje mužovy energie a výrazně zatěžuje mužský žlázový a imunitní systém,“ tolik k problematice říká moderní medicína.

Určitě je tedy pro muže žádoucí, aby se naučili se svou sexuální energií zacházet a milováním si život prodlužovali, nikoliv zkracovali. „Nadměrná sexuální aktivita oslabuje esenci Ledvin muže, protože tělo nemá dostatek času ji obnovit“. Dokud muž tyto techniky neovládá, je vhodné se řídit doporučeními, které sepsal čínský lékař Su Nu Jingqi. (Dynastie Sun 581-618 n.l.). Tento lékař sestavil doporučení ohledně četnosti ejakulace v závislosti na věku a zdraví muže:
Se sexuální energií jsou spojeny Ledviny, potažmo esence Jing, jak jsme zmínili výše. Z toho pohledu je i pojem dobré zdraví zde primárně vnímán v souvislosti se silnými Ledvinami. Určitě si povšimněte, že ani abstinence není řešením. Z pohledu TCM totiž „co se nepoužívá, slábne a zaniká.“ Pro věk nad 70 let přitom platí čísla posledního řádku. 

Snad se nám dnes může podobná tabulka zdát až úsměvná, ale pro představitele bohatých rodin dávné Číny byla vítaným pomocníkem. Mnohdy si totiž muži vydržovali až desítky konkubín a poté bylo pro ně dodržování podobných pravidel otázkou života a smrti. Neboť když dojde esence Jing, končí i náš život vezdejší. 

Jak vidíte taoisté nebyli ani hedonisté, ani asketové, ale hledali zlatou střední cestu, aby vytvořili nejvyšší možnou duchovní harmonii mezi mužem a ženou v souladu se zákony vesmíru. Na závěr ještě jedna dobrá zpráva. V letním čase lze doporučenou četnost navýšit, neboť ke vzplanutí máme díky vrcholícímu Yangu blíž .-) 

Zdroj: TCM Institut

Zenový příběh

Přítomnost je ve skutečnosti jediná část času, kterou opravdu máme k dispozici.

Zenový příběh

Starý a mladý mnich přijdou k potoku, u kterého stojí krásná gejša. Potřebuje se dostat na druhou stranu. Starý mnich ji vezme do náručí a přenese ji přes potok. Mniši dále pokračují ve své cestě. Před branou kláštera to mladší mnich nevydrží a spustí na starého: Jak jsi mohl jako mnich něco takového udělat? Starý mnich odpoví: Já jsem tu ženu pustil hned za potokem, ale ty sis ji nesl až sem.

Ananas

Doktor Sun Simiao (dynastie Tang): U nemocného by měl lékař nejdříve změnit stravu a životosprávu. Mnohdy tyto změny pro vyléčení stačí. Pokud se stav nezlepší, je nutno předepsat bylinnou směs či provést akupunkturu.

OBDOBÍ KOPŘIV

Kopřiva regeneruje slinivky u diabetu

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) je známá hlavně jako nepříjemný žahavý všudypřítomný plevel. Jako mnoho jiných rostlin má však i ona jiné využití. Je možné přidávat ji do pokrmů, tj. salátů, špenátu atd. Co je však nejdůležitější, kopřiva se využívá též jako léčivá bylina, a to po dlouhá staletí. Využívají se sušené listy k přípravě čajů a různých nálevů. Kopřiva posiluje metabolismus, ledviny, srdečně-cévní systém, působí proti mikrobům atd.

V této studii se autoři snažili zjistit, zda bude mít extrakt z kopřivy pozitivní vliv na diabetiky. Diabetes, cukrovka, je metabolické onemocnění spojené se zvýšenou hladinou cukrů v krvi. To vede k poškození cév, nervů a tkání. Pacienti mívají značně poškozenou slinivku a s tím ubývá i beta buněk, které produkují inzulin, který hodnoty cukru snižuje.

Ke studii autoři využili krysí model cukrovky typu II. Krysám podávali streptozocin, který poškodí slinivku. U myší se rozvinula cukrovka. Části myší se podával také extrakt z kopřivy a části inzulin či antidiabetikum glibenclamid.

U krys, které nebyly nijak léčebné, byla poškozená slinivka a spousta beta buněk zanikla. Hodnoty krevního cukru byly vysoké. U krys, jimž se podával inzulin nebo glIbenclamind došlo ke snížení hodnot krevního cukru. Léčba extraktem z kopřivy přinesla nejen snížení hodnot krevního cukru, ale také se zvětšil objem Langerhansových ostrůvků (část slinivky s beta buňkami) i počet beta buněk.
Slinivka tedy byla schopná produkovat více potřebného inzulinu.

Studie tedy prokázala, že extrakt z kopřivy má protidiabetické účinky. Snižuje krevní cukr, a to i díky tomu, že zvyšuje počty buněk ve slinivce, které produkují inzulin. Regeneruje tedy slinivku a obnovuj její funkce. 

Gohari A, Noorafshan A, Akmali M, Zamani-Garmsiri F, Seghatoleslam A. Urtica Dioica Distillate Regenerates Pancreatic Beta Cells in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Iran J Med Sci 2018 Mar; 43(2):174-183.

Fascinující fascie aneb opomíjený důvod bolesti

Vše v těle je spojené a oním pojítkem jsou právě fascie, obaly svalů. Můžeme si je představit jako velmi těsný neopren. Pohne-li se ruka v neoprenu, látka se natáhne i na hrudníku, na zádech, na nohách. A pokud se fascie jednou poškodí, tato změna se postupně přenáší dál a dál. Proto je vhodné hledat příčinu bolestí i jinde než přímo v místě potíží. A třeba i v dávné minulosti.

Už jste toho nastudovali spoustu o bolesti, která vás trápí několik týdnů, či dokonce měsíců? Navštívili jste kdejakého odborníka a pomoc stále nikde? Bolest je stále stejná, či dokonce větší? Tělo ukrývá nejedno tajemství a věda je postupně objevuje. Jeden z nejnovějších objevů jsou právě fascie.

Jedná se o velice složitou a nesmírně důležitou součást těla. Pro její komplikovanou strukturu, vlastnosti a funkce zůstávala dlouho neobjevena. A přitom, pokud nefungují, jak mají, mohou být zdrojem jakékoliv, roky neřešitelné, bolesti.

Co jsou fascie

O čem je tedy řeč? Fascie jsou obaly svalů. Jsou to drobná kolagenová vlákna propojená v sítě. Oddělují vzájemně kosti, svaly, nervy, cévy a orgány. Tělo vlastně drží svůj tvar díky fasciím.

Mají dvě vrstvy, jednu povrchovou a jednu hlubokou. Vzájemná kluznost mezi těmito vrstvami je klíčová pro zdraví pohybového aparátu. Volnost pohybu, kloubní rozsah, správná funkce vnitřních orgánů a mnoho dalšího funguje díky této kluznosti.

Fascie jsou jako neopren

Fascie mají specifické vlastnosti, mezi něž mimo jiné patří propojenost. Fascie hrudníku totiž přechází do fascie ramene, fascie ramene do fascie zad, fascie zad do fascie hýždě a tak dál. Tvoří jakousi 3D síť v našem těle.

Můžete si je představit jako velmi těsný neopren; když pohnete rukou, pohne se jak na zádech, tak i na noze. Nemůžete ničím pohnout bez toho, aniž by na to látka neodpověděla pohybem i na úplně opačném konci těla.

A teď zkuste chytit límeček vašeho trička, vytáhněte jej tisíckrát za sebou. Jak límeček vypadá? Asi moc dobře ne… Podobně to funguje u fascie krku po osmi hodinách strávených za počítačem. Opotřebovává se. Nevhodnými pohybovými stereotypy vznikají místa se ztrátou kluznosti. Chronický stres způsobí její celkové zatuhnutí. Zkrátka vaše držení těla a pohybové stereotypy přetvoří fascii do jiného, nefyziologického směru.

Dávná zranění působí současnou bolest

Mají ještě jednu velmi speciální vlastnost. Pokud jste si před dvaceti lety zvrtli kotník či podstoupili banální operaci slepého střeva, fascie nezůstaly po takovém zásahu beze změny. Zvláště pokud regeneraci či jizvě nebyla věnovaná patřičná pozornost.

Fascie v daném místě vytvořila tzv. denzifikaci, nepohyblivé místo, kde nekloužou její vrstvy vůči sobě. Toto zatuhnutí se postupem času, dalšími drobnými zraněními či opakujícími se, nevhodnými pohyby přenášelo dál po těle.

A to může být vysvětlení vaší současné bolesti ramene či hlavy apod. Při terapii se tedy musí postupovat od základů a dojít během ní až k té operaci, kterou vám dělali, když vám bylo pět let a skoro po ní ani nezbyla žádná jizva.

Při léčbě nelze uvažovat jen o místě potíží

Když to shrneme, tak jakýkoliv zásah do fasciálního systému (může jím být například gynekologická operace, komplikované nošení rovnátek, dlouhodobá zácpa, pády na hlavu, vyvrknutý kotník, zlomenina, nevhodná technika běhu či chůze, obuv) významně ovlivní vývoj držení těla a následně způsobí bolesti zad, kloubů nebo orgánů. Tato situace může trvat delší dobu a vy na možnou souvislost snadno zapomenete.

Váš vyvrtnutý kotník v deseti letech vám nikdy nepřišel pro současnou bolest beder nijak podstatný. Teď už ale víte, že může být zcela zásadní. Proto je třeba se při léčbě jakéhokoliv zranění či bolesti dívat na tělo jako na celek a neuvažovat jen v místě potíží.

V Namau se věnujeme dvěma metodám, které pracují výhradně s fasciemi – myofasciální strukturální integraci a certifikované Fasciální manipulaci®.

Jak funguje ošetření fascií

Do ošetření vždy patří i důsledný rozhovor, při kterém se spolu podíváme, jak mohou souviset současné obtíže s minulými úrazy či operacemi. Fyzioterapeut vás šikovnými otázkami provede po vašem těle a pomůže vám si vzpomenout na případné zákroky a zranění, které vaše tělo zažilo. Nejen při ošetřování fascií, ale při jakékoli práci s tělem je totiž důležité dívat se na tělo komplexně. Pomůže k tomu i to, že fyzioterapeut vyšetří, jak se vám celkově daří v pohybu, protože i drobné rozdíly mezi pravou a levou stranou jsou velkými informacemi, podle kterých s fyzioterapeutem budete pracovat na tom, aby vám zase bylo dobře.

Samotné ošetření fascií probíhá na lehátku. Podle všech vyšetření a úvodního rozhovoru zvolí fyzioterapeut způsob, jak vaše fascie v tuto chvíli co nejlépe uvolnit tak, aby vám to přinášelo dlouhodobý prospěch. Někdy začínáme v malých oblastech kolem problematické oblasti, se kterou přicházíte,  abychom dané části dali možnost se znovu spojit s tělem. Jindy začneme naopak celotělovým ošetřením, kdy můžete mít pocit, že fyzioterapeut postupuje od hlavy k patě bez rozmyslu, ale opak je pravdou – v takovou chvíli je jeho mozek zapnutý na plné obrátky a snaží se vidět celé vaše tělo jako jeden jediný a celistvý funkční organismus. Bere v potaz vaše ramena, páteř, ale i břišní orgány a často i vaše psychické nastavení, protože vše hraje svou důležitou roli.

Fascie v širších souvislostech

Nicméně fascie jsou velmi choulostivý systém, který hodně souvisí také s emocemi, s vnitřními záněty a dalšími onemocněními trávicího, dýchacího a ostatních tělních systémů.

Jejich zatuhnutí nespočívá pouze ve špatném pohybu či nedoléčeném zranění, ale i v celkovém napětí duše, v přílišném pohybu, nespokojenosti, nedostatku sebepéče atd. Proto je důležité léčit příčinu na všech frontách, aby došlo k úplnému vyléčení. Proto je vhodné vyhledat komplexní, týmovou péči, která řeší problém skutečně ze všech úhlů.

Zdroj: KLÁRA TUZAROVÁ 13. 12. 2019

www.vitalia.cz/